Tanácsok a kilencedhez, Mária-tisztelet

Néhány tanács a kilencedhez

1/ „Hol van életed súlypontja?” Pilinszky szinte kegyetlen, amikor kimondja a két lehetőséget: „A világban élő ember: nem láthatja Istent, az Istenben élő ember: tisztán látja a világot.” Ne feledd, Isten nem költözik a szívedbe a világ mellé társbérlőként! Segít „Istenben élni”, ha a Jézus Szíve litánia megszólításait – időt nem sajnálva – gyakran elmédben és a szívedben is forgatod. (5. fejezet 1. ima)

2/ Az ima: ráhagyatkozás és önfeledtség „Bízz az Istenben annyira, hogy tudd: pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a Szeretetet, amely megadatott számodra. Az a tudat, hogy Isten gyermeke vagy, megadja neked a dal, a tánc, a hála és a Szeretet szabadságát.(Avilai Szent Teréz)

3/ Időnként gondold végig: „Az imádság: a szívek párbeszéde” c. sorokat, melyeket a füzet elején találhatsz meg. Tegyük még hozzá Túrmezei Erzsébet tanácsát: „Engedd, hogy szeressen az Isten!” – Néha a szótlan együttlét értékesebb, mint bármilyen szavakkal megfogalmazott vallomás.

4/ Üdvös, ha az imafüzet egy szakaszát újra meg újra átelmélkeded. Egy-egy mondatnál 5-10 percig is érdemes elidőzni. Néhány imát tanulj meg kívülről is, igazán azok lesznek a tieid.

5/ Jézus imakönyve a „Zsoltárok könyve” volt, ezen imák hitelességét a Szentírást sugalmazó Szentlélek garantálja. Természetesen a Szentírás ezeken kívül még sok szép imádságot tartalmaz. A Szentírást imádságos lélekkel olvasd!

6/ Az imádságban mestereink a szentek (Szent Ágoston, Avilai Szent Teréz, Lisieux-i Szent Teréz, Szent Newman bíboros, Kalkuttai Szent Teréz anya, Szent II. János Pál pápa,….). Tanulj tőlük!

7/ Az Interneten találod: pl. EZER IMÁDSÁG: https://imadsagok.blog.hu/. KÁRMELITÁK: tiszta-szívvel.blogspot.com Kategóriánként is kereshetsz: pl. „Engesztelő imák”. Szerzőkként is böngészhetsz: pl. Szent Ágoston imái. ENGESZTELÉSRŐL:

http://www.ppek.hu/konyvek/Csavossy_Elemer_Jezus_Szive_elmelkedesek_1.pdf

Minden nap kezdetén Máriát köszöntjük

Meglepőnek tűnhet, hogy Jézus Szentséges Szívéhez szóló ima-kilencedünket olyan imával kezdjük, amelyet Szűz Máriának szentelünk.

A/ Miért irányul napi imádságunk először Mária felé?

Több indoka van ennek. Olvassuk el e tárgyra vonatkozóan Montforti

Szent Lajos Mária-tanítását: „Mária a legrövidebb út, hogy Jézushoz jussunk.”

Vianney Szent János tanúságot tesz arról, hogy sok kérése talált

meghallgatásra, amikor így kérte Mária közbenjárását:

„Istennek Szent Anyja, Isteni Fiad kínszenvedésekor és halálakor érzett mérhetetlen fájdalmáért és a Te keserves könnyhullatásodért kérlek, ajánld fel a mi isteni Megváltónk sebekkel és vérrel borított Szent Testét fájdalmas könnyeiddel együtt a Mennyei Atyának a lelkek megmentéséért, és annak a kegyelemnek az elnyeréséért, amiért most hozzád folyamodom: [kérésem] Jézus, Mária, szeretlek benneteket, mentsétek meg a lelkeket, különösen az Istennek szentelteket! (3x ismételjük.) Ámen.”

Szt. Kolbe Maximilián: „Ha a Szeplőtelenül Fogantatott nem volna az összes kegyelem közvetítője, nem volna alapja annak, hogy az Immaculata az egész világot és minden lelket meghódítson Jézus Szentséges Szívének, mert a lelkek akkor más módon juthatnának a mennybe.”

XII. Pius: – R.M. 1953.12.8.: „Ne feledjük, hogy Mária valóban Anyánk, mert általa kaptuk az isteni életet. Nekünk adta Jézust és Jézussal magát a kegyelem forrását. Mária a kegyelmek közvetítője és kiosztója.”

XII. Pius: – Alloc. 1954.07.17.: A közbenjárás mérhetetlen hatalma, amelyet Mária Jézustól az „anya” cím által kap, teljes egészében azoknak a lelkeknek a megmentésére mozgósítja, amelyeket Jézus megjelöl neki az égből, miközben ismét mondja: „Asszony, íme a te gyermekeid!”

Szent II. János-Pál pápa imádsága – „Veritatis splendor” enciklika

„Ó Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse! Az ember ne térjen le a jó útjáról, ne veszítse el bűntudatát! Gyarapodjék Istenbe vetett reménye, aki „gazdag az irgalomban” (Ef 2,4). Szabadon tegye a jót, amit Isten előre elrendelt és így egész élete Isten dicsőségének magasztalása legyen. Ámen.”