NYOLCADIK NAP

Jézus Szíve a testvéri szeretet forrása

Elmélkedés: A szenvedése előtti estén Jézus megmosta tanítványai lábát és így szólt: „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn. 13,12-15). „Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.” (Jn. 13, 7). Jézus ezt a példát adta nekünk, hogy megmutassa, hogyan szeressük Istent testvéreinkben.

A kincs, amelyet az égben kapni fogunk, akkora lesz, amekkora ez a szeretet. „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes voltam és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok innom. Idegen voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam és fölkerestetek.” (Mt. 25, 34-36). „Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt. 25, 40).

„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn. 13,35)

Dicsőítő ének:

„Benneteket meg az Úr papjainak hívnak,

és így neveznek: Istenünk szolgái.

A nemzetek gazdagságát élvezitek majd,

és kincseikkel ékesíthetitek magatokat.

Mivel kétszeres volt a gyalázatuk,

hisz megvetés és leköpdösés volt a részük,

azért kétszeres lesz az örökségük is az országban,

és örökké tartó lesz az örömük.

Mert én, az Úr szeretem az igazságot,

ám a rablást meg a gazságot gyűlölöm.

Megjutalmazom őket hűségemben,

és örök szövetséget kötök velük.

Sarjadékuk híres lesz a nemzetek között,

és minden ivadékuk a népek körében.

Akik látják őket, elismerik majd,

hogy ez az a  nemzedék, amelyet megáldott az Úr”.     (Izajás 61, 6-9)

Imádság: Jézus, add meg nekem a kegyelmet, hogy embertestvéreimet úgy szeressem, ahogyan Te szeretted őket. Te szolgáltál nekik nagy alázatossággal és szelídséggel, mindig figyelmes voltál, hogy segíts nekik szükségükben. A Te szívedből oly sok irgalmasság áradt mindenki számára, ezért kérlek Téged, töltsd el az én szívemet is irgalommal minden embertestvérem iránt!