Jézus Szíve Családok

Napi kilenced imádságai

Én, NN átadom és Jézus Krisztus Szentséges Szívének szentelem személyemet, életemet, cselekedeteimet, nehézségeimet és szenvedéseimet. Célul tűzöm ki, hogy egész életemmel kizárólag az Ő tiszteletét és dicsőségét szolgáljam és Őt szeressem.
Visszavonhatatlan akaratom, hogy egészen az Övé legyek és hogy mindent az iránta való szeretetből tegyek. Közben ellen mondok annak, ami Neki nem tetszene.
Ó, Jézus Szentséges Szíve, Téged választalak, szeretetem egyetlen céljául, életem védelmezőjének. Téged választalak üdvösségem biztos útjának, törékenységem és állhatatlanságom gyógyszerének. Ó irgalommal és jósággal teljes Szív, légy biztos menedékem halálom óráján.
Légy Te, ó jóságos Szív megigazolásom Mindenható Atyád előtt, és fordítsd el tőlem igazságos haragját! Ó Szerető Szív, minden bizalmam Beléd helyezem, mert mindent féltek gonoszságomtól és gyengeségemtől, de mindent remélek jóságodtól és bőségedtől.
Semmisíts meg bennem mindazt, ami nem kedves előtted! Vésd tiszta szereteted oly mélyen szívembe, hogy Téged soha el ne felejtselek, Tőled el ne szakadhassak! Mérhetetlen jóságodra kérlek, hogy nevem
Szentséges Szívedbe legyen írva, mert Beléd óhajtom helyezni minden boldogságom és dicsőségem, és a Te hódolatteljes szolgálatodban akarok élni és halni.

Felajánlás Jézus Szent Szívének Alacoque Szent Margit szerint

Én, NN átadom és Jézus Krisztus Szentséges Szívének szentelem személyemet, életemet, cselekedeteimet, nehézségeimet és szenvedéseimet. Célul tűzöm ki, hogy egész életemmel kizárólag az Ő tiszteletét és dicsőségét szolgáljam és Őt szeressem. Visszavonhatatlan akaratom, hogy egészen az Övé legyek és hogy mindent az iránta való szeretetből tegyek. Közben ellen mondok annak, ami Neki nem tetszene. Ó, Jézus Szentséges Szíve, Téged választalak, szeretetem egyetlen céljául, életem védelmezőjének. Téged választalak üdvösségem biztos útjának, törékenységem és állhatatlanságom gyógyszerének. Ó irgalommal és jósággal teljes Szív, légy biztos menedékem halálom óráján. Légy Te, ó jóságos Szív megigazolásom Mindenható Atyád előtt, és fordítsd el tőlem igazságos haragját! Ó Szerető Szív, minden bizalmam Beléd helyezem, mert mindent féltek gonoszságomtól és gyengeségemtől, de mindent remélek jóságodtól és bőségedtől. Semmisíts meg bennem mindazt, ami nem kedves előtted! Vésd tiszta szereteted oly mélyen szívembe, hogy Téged soha el ne felejtselek, Tőled el ne szakadhassak! Mérhetetlen jóságodra kérlek, hogy nevem Szentséges Szívedbe legyen írva, mert Beléd óhajtom helyezni minden boldogságom és dicsőségem, és a Te hódolatteljes szolgálatodban akarok élni és halni.