HETEDIK NAP

Jézus Szíve nekünk ajándékozza az Élet Kenyerét

Elmélkedés: A vér, amely Jézus nyitott oldalából folyt ki, az Eucharisztia szentségét jelképezi. Jézus azt mondja nekünk: „A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.” (Jn. 6, 55). „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.” (Jn. 6, 54).

Miután Jézus tanítványai meghallották e szavakat, többen közülük visszahúzódtak és már nem tartottak vele. Végtelen szeretetében rendelte Jézus ezt a szentséget, amelyben Ő istenségével és megdicsőült emberségével igazán jelen van. „S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt. 28, 20). Jézus mindennap nálunk akar maradni, és annyira szeret minket, hogy lelki táplálékunk is akar lenni. Ezért adja magát ételül azoknak, akiket magához vonz.

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,

az bennem marad, én meg benne.” (Jn. 6,56)

Dicsőítő ének:

Telve voltam bizalommal akkor is,

amikor így szóltam:

„Mély megaláztatásban lett részem.”

Kétségbeesésemben ezt mondtam:

„Az emberek gonoszak mind.”

Mivel viszonozzam az Úrnak,

ami jót tett velem?

Veszem az üdvösség kelyhét,

és segítségül hívom az Úr nevét.

Amit az Úrnak ígértem, feláldozom,

egész népének színe előtt.

Az Úr szemében drága dolog

az igazak halála.

Uram, a te szolgád vagyok,

szolgád vagyok, szolgálódnak fia.

Te oldottad meg bilincseimet,

dicsőítő áldozatot mutatok be neked.

Segítségül hívom az Úr nevét.

Amit az Úrnak ígértem, feláldozom

egész népének színe előtt.

Az Úr házának udvarában,

a te szívedben, Jeruzsálem!                                                                  (116. Zsolt 10-19.vers)

Imádság:  II. János Pál pápa a Sacré-Coeur bazilikában,  a párizsi Montmartre-on, 1980. június 1-én.

Jézus, Te nemcsak a szent Eucharisztiát akarod nekünk ajándékozni, hanem szívünk tabernákulumában is lakni akarsz. Vársz mindenkire, akit szeretsz, hogy az a „szívtől szívhez” ható csere megtörténhessen. Ahogyan a jóságos XXIII. János pápa mondja: „Életem úgy tűnik, arra van rendelve, hogy elajándékozza magát a tabernákulumból áradó fényben. Jézus Szívénél kell menedéket találnom, hogy megtaláljam minden nehézségem megoldását.” Jézus, töltsd el szívemet bizalommal eucharisztikus jelenléted iránt! Adj nekem nagy bizalmat, hogy rendszeresen jöjjek a veled való találkozásra.

Add meg nekem a kegyelmet, hogy eljöjjek imádásodra, dicséretedre és engedd, hogy mindent, amire szükségem van, ebből a Szeretettel való találkozásból merítsek, hogy életem megdicsőítse Istent, a mi Atyánkat!

– A szent Eucharisztiában a keresztáldozatnak önmagát mindig megújító és hatékony jelenlétét ünnepeljük, amelyben a megváltás örökké jelenvaló esemény, amely elválaszthatatlanul hozzá van kötve magának a Megváltónak a közbenjárásához.

– A szent Eucharisztiában Krisztussal magával egyesülünk, az egyetlen pappal és egyetlen áldozattal, amely belekapcsol bennünket odaadásának és imádásának mozgalmába, vele, aki minden kegyelem forrása.

– A szent Eucharisztiában – ez is értelme az örökimádásnak – belépünk a szeretet áramába, amelyből minden benső előmenetel és apostoli eredményesség fakad: „Én meg, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” (Jn. 12, 32).