ELSŐ NAP

Bensejéből élő vizek forrása fakad (Jn 7,38)

Elmélkedés: Jézus a templomban tartózkodott és elkezdett hangos szóval tanítani: „ aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki bennem hisz, amint az írás mondja, bensejéből élő vizek folyói fakadnak. – Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. (Jn 7,38) Jézus oldalát a katona lándzsája megnyitotta és rögtön vér és víz folyt ki belőle. Valóban, mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Irás szava: „ feltekintenek majd arra, akit keresztülszúrtak”

A szamaritánus nő megtapasztalja a szeretetet, amikor ezt az élő vizet megkapja. Egy nap azt mondta neki Jézus: „Ha ismernéd Isten ajándékát, s azt, aki mondja neked: Adj innom, inkább te kértél volna tőle, és ő élő vizet adott volna neked.”(Jn 4,10) Erre így szólt hozzá az asszony: „Uram, add nekem ilyen vizet, hogy többé ne szomjazzam.” (Jn 4,15) Isten szeretetből teremtett minket, amennyiben természetes vágyat helyezett belénk, amely vele való bensőséges egyesülésre ösztönöz. „ Magadnak teremtettél minket , Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned!” (Szent Ágoston) Meghívtak minket, hogy megízleljük a boldogságot, amelyet az isteni élet ad nekünk. Ez az élő víz, amelyet Jézus oldalából kaptunk ajándékba, az Ő Lelke, amely Istennel egyesít bennünket.

„Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék” – mondja az Úr. (Jn 7,37)

Dicsérő ének: „ Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind a városban, akik szeretitek Őt. Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoljatok miatta! Hogy tejével táplálkozzatok és jóllakjatok vigasztalása ölén és elteljetek gyönyörrel dicsőséges emlőjén. Mert ezt mondja az Úr „Ime kiárasztom rá a békét, mint folyamatot, és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsőségét. Ölükön hordozzák csecsemőiket és térdükön becézik őket. Mint a fiút, akit anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket. Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek, csontjaitok mint a fű sarjadoznak. Szolgáinak az Úr megmutatja kezét, ám ellenségeire haragja vár. ” (Izajás 66, 10-14)

Imádság: Adj nekem oly bizalmat irántad, Jézusom, hogy sose vonakodjam Hozzád menni, isteni Szívedből élő vizet meríteni. Bontakoztassa ki bennem ez az élő víz szereteted hatalmát. jelöld meg örökre emberi életemet ezzel a szent vízzel! Nyilatkoztassa ki számomra Szentlelked Szíved kimondhatatlan gazdagságát! Ámen.