ÖTÖDIK NAP

Jézus Szíve hittel ajándékoz meg minket

Elmélkedés: Jézus így szólt Tamáshoz: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én uram, és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn. 20, 27-29). Tamás volt az, aki azt mondta: „Menjünk mi is, haljunk meg vele együtt!” (Jn. 11, 16).

Jézus halála Tamás számára túl nagy megpróbáltatás volt. Amikor hírül hozták Jézus feltámadását, Tamás nem fogadta el. Így elvesztette a hitet, amely képessé tesz arra, hogy meglássuk Isten jeleit az útjainkon. Az élet gyakran hoz mindenkinek gyötrelmes megpróbáltatásokat. Ez az óra, amikor Tamás meghív bennünket, hogy a feltámadott Úr nyitott oldalára tekintsünk.

Nyugtalanság, izgalmak és megpróbáltatások megrendíthetik hitünket, ha „szemünket nem szegezzük szilárdan Jézusra” (Zsid 12,2). Isten rendelése szerint hitünknek diadalmasabban és ragyogóbban kellene kikerülnie belőle, úgy, mint Tamás hitének.

„Segíts hitetlenségemen!” (Mk. 9, 24)

Dicsőítő ének:

„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik,

akinek az Úrban van a reménye.

Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa,

amely gyökereit egészen a folyóig ereszti.

Ha jön a hőség, nem kell félnie,

lombja mindig zöldellni fog.

Szárazság idején sem kell aggódnia,

akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.                                                      (Jeremiás 17, 7-8).

Imádság: Jézusom, felismerem, hogy a legdrágább adomány, amelyet szent keresztségemben kaptam az a hit, és ez a Te Szívedből fakad. Egyik nap nagy vihar támadt a tengeren és az apostolok féltek, felébresztették a Mestert. Te azonban így szóltál hozzájuk: „Mit féltek, kishitűek?” (Mt. 8, 26). Uram, ha a vihar mindenféle megpróbáltatással megrendíti életemet, őrizd meg akkor is hitemet! A hit, amely neked tetszik, Jézusom, az a reménység hite.

Uram, sajnos hitem nem járja át egész valómat. Segíts tudatosítanom, hogy egyedül te vagy a megoldás minden nehézségben. Nélküled semmit sem tudunk elérni, megalkotni, felépíteni! Istenem, állj mellettem, biztass és erősíts a cselekvő hit kegyelmével! Ámen.