Példaképeink, közbenjáróink

A föltétlen bizalom szentje Jézus közvetlen közelében a jobb lator, a föltétlen megbocsátásé Szent István diakónus. Ebben a fejezetben a közelmúltból idézek fel három szentet, akik bizonyítják, hogy igenis az Egyház: „szent”, mert szentekké tud formálni embereket. – A lehetőség számunkra is nyitott.

Lisieux-i Szent Teréz (1873-1897)

a gyermeki bizalom szentje

A gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nővér karmelita apáca, egyháztanító (Marie-Françoise-Thérèse Martin)

 • Önéletrajzának kezdő sorai: „Tavaszi történet, melyet egy apró fehér virág önmagáról írt. Ezzel megkezdem, amit majd folytatok egy örökkévalóságon át: énekemet „az Úr irgalmáról!!!” (88. Zsolt. 2. v.)
 • 1887 márciusában Henri Pranzinit, a többszörös gyilkost halálra ítélték. Teréz imádkozott érte, és megtéréséről Jézustól jelet is kért. Az elítélt az utolsó pillanatban a feszületért nyúlt, és azt megcsókolta. Ezen visszaigazolás után Terézben megerősödött a szándék, hogy karmelita apáca lesz.
 • Önfelajánlása 1895. június 9-én: „Istenem, miután nekem adtad Fiadat, hogy Megváltóm és Jegyesem legyen, az Ő érdemeinek végtelen kincsei az enyémek. Könyörögve kérlek, hogy csak Jézus Arcán át és csak az ő Szeretettől égő Szívében tekints reám. Magamat pedig fölajánlom, mint a te irgalmas szereteted egészen elégő áldozatát.”
 • Nem sokkal halála előtt: „Ha az összes lehető bűnöket elkövettem volna, akkor is ugyanez lenne a Jézus iránti bizalmam. Érezném, hogy vétkeim sokasága annyi csupán, mint a vízcsepp, amely tüzes serpenyőbe hull.”

Goretti Szent Mária (1890 – 1902)

a megbocsátás példaképe

A legszentebb értékeket sárba tipró szexipar őrületében Istentől kaptunk egy példaképet és közbenjárót. Goretti Mária, te földre szállt angyal oltalmazd gyermekeinket, unokáinkat!

 • Mária még a 12. életévét sem töltötte be, amikor gonosz szándékkal rátámadt a 20 éves Alessandro Serenelli, (aki földbérlő társa volt Mária özvegy édesanyjának). Mivel Mária nem engedett, Alassandro a kislányt 14 késszúrással megsebesítette.
 • Mária haldokolván Jézust és Máriát szólongatta. A kérdésre, hogy megbocsát-e gyilkosának, ezt válaszolta: „Megbocsátok, és azt akarom, hogy Alessandro ott legyen a közelemben a paradicsomban.” Szívében ezzel a szándékkal halt meg 1902. július 6-án.
 • A gyilkost 30 évi kényszermunkára ítélték. Négy év eltelte után egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szedett és odanyújtotta neki. Ettől teljesen megváltozott. 26 év börtön után szabadult. Mária édesanyjától is bocsánatot kért, majd egy kapucinus kolostorba vonult. 1950-ben ott volt Goretti Mária szentté avatásán, ahol félmillió hívő ünnepelte a megbocsátás példaképét. Alessandro 1970. május 6-án, 88 éves korában halt meg

Edit Stein (1891-1942)

Üdvözlégy, Szent Kereszt, egyetlen remény!

Keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta karmelita apáca, Európa társvédőszentje

1942. augusztus 9-én Auschwitz gázkamrájában halt vértanúhalált

 • A karmelita rendbe lépésekor jegyezte el magát a keresztre feszített Krisztussal. Szinte jövőjét látva fogalmazta meg: „Nem az emberi tevékenység segíthet rajtunk, hanem Krisztus szenvedése. Az az óhajtásom, hogy ebből kivegyem a részem.”
 • Előfordul, hogy testvéreink szenvedését nem tudjuk enyhíteni. Ezt a súlyos keresztet is fel kell vállalnunk. – Minél tehetetlenebbnek érezzük magunkat, annál inkább ki kell tárni szívünket a fentről jövő erőnek. Ne felejtsük, csak a kereszt vállalásával győzhetünk.
 • A Megfeszítetthez közelebb segítenek a fába vagy kőbe vésett képei, de ezeknél hatékonyabbak az „élő képek”, vagyis azok az emberek, akik Krisztus képmására formálódtak. Ők bizonyítják, hogy azok a leggazdagabbak, akik mindent feláldoztak.
 • Isten jól tudja, hogy a keresztet, melyet ránk helyez, hogyan tegye „könnyűvé és édessé”. Ő minden lemondást, áldozatot felmérhetetlen bőkezűséggel viszonoz. De a legnagyobb jutalom: a Megfeszítettel való bensőséges eggyé válás.

UTÓSZÓ

Legdrágább kincsünk a Szenvedő Messiás

Ősellenségünk, a Sátán megvezet bennünket, amikor a boldogságot a szenvedés-mentességgel azonosítja. Legtöbb esetben az abortusz és az eutanázia mögött is a szenvedés elutasítása áll. (Ezt az eutanázia szó is elárulja: „boldog halál” = „szenvedésmentes halál”.) Az igazi, a tőlünk el nem vehető és örökre megmaradó boldogság az istenközelségből fakad. Ennek a közelségnek pedig meg nem haladható szintje a Jézussal való együttszenvedés. Véssük szívünkbe Bernadette vallomását: „Halálos ágyamon kezemben a kereszttel, boldogabb vagyok, mint királynő a trónusán, kezében a jogarral.”

Amikor a kétezer éves előkészítés után eljön a Megváltó, a választott nép azért utasítja el, mert nem tudja elfogadni a Szenvedő Messiást. Mohamed ugyanezért degradálja Jézust a próféták szintjére. A görögök az Areopagoszon szívesen hallgatták Pál „ismeretlen Istenről” való filozofálgatását. Amikor viszont Jézus haláláról és feltámadásáról kezdett tanítani, „egyesek gúnyolódtak, mások meg azt mondták: »Erről majd máskor meghallgatunk.« Ekkor Pál otthagyta őket.” (Ap Csel 17,32-33) Zsidók, muzulmánok, görögök és a kétezer év során végtelen tömegek elutasítják a Szenvedő Messiást, nekünk viszont Ő a legdrágább kincsünk.

Szent Mártonnak álmában egy fényes alak ezt ígérte: „Hamarosan megjutalmazlak.” Ő megkérdezte: „Ki vagy te?” A válasz: „Jézus vagyok.” Mire Márton: „Ha tényleg Ő vagy, akkor mutasd meg a sebhelyeket!” A jelenség így válaszolt: „Azokat a feltámadás óta nem viselem.” Márton ekkor ezt mondta: „Nem tudok és nem is akarok olyan Jézusban hinni, aki nem viseli a sebhelyeket.” Majd a a fényes alak felé egy keresztet rajzolt, mire az ördög eltűnt. – Kérjük gyakran Szent Ignác szavaival: „Jézus, Szent Sebeidbe rejts el engem!”

A világban hemzsegnek a fűt-fát ígérgető álmessiások. Az egyetlen Messiás – végtelen szeretetének bizonyságaként – őrzi a sebhelyeket. Ne áltassuk magunkat, a bűnben sérült világban csak áldozat vállalásával lehet szeretni. Találóan fogalmaz Kempis Tamás: „Ha lenne az üdvösségnek más útja, mint a keresztút, Jézus megmutatta volna nekünk.” – Isten áldásával erősíti azokat, akik Fiát követve vállalják az áldozatot. Vagyis az áldozat és Isten áldása ikertestvérek.

Lupus atya

(Sok szép imádságot és elmélkedést találhatsz

a következő honlapon: www.kovetlekuram.hu)