A Jézus Szíve Családok bemutatása

A Jézus Szíve Családok feladata

A Jézus Szíve családok feladata, hogy azon emberek közössége által, – akik e Családhoz csatlakoztak -, állandó imádság szálljon fel az Istenhez. A kilenced imádkozása nincs helyhez kötve, bárhol végezhető. A mozgalom célja Jézus Legszentebb Szíve tiszteletének terjesztése. Tartsuk meg az elsőpénteket – ez a Jézus Szíve tisztelet napja. Maga Jézus kérte Alacoque Szent Margittól, hogy viszont szeresse és engesztelje a bűnök töviseivel megsebzett és vérző szívét.

Hogy szervezzünk Jézus Szíve családot?

A Család vezetője az Apostol. Keres 14 tagot, akik vállalják hogy egy évben háromszor – meghatározott időben – imádkoznak az imafüzetből egy adott imát, 9 egymás utáni napon otthon. Első péntek előtti
csütörtökön lehetőség szerint szentségi órát tartanak P. Mateo: Egy óra a Szentségi Jézussal c. imakönyvéből hangosan vagy halkan imádkozva, ahogy az atya megengedi. A pap jelenléte nem szükséges.

Szervezete

A lelki család vezetője az apostol. A tagok adatait beírja az ú.n. Apostoli naptárba. A nevek alatt található az év folyamán végzendő 3 kilenced időpontja. Ezt a 3 dátumot bejegyzi a tag imafüzetének utolsó oldalára
(55. oldal), amelynek neve: Jézusom, bízom benned! Közben felügyel arra, hogy a tagok, amikor sorra kerülnek, megkezdjék az engesztelést. Ugyanakkor, ha a család létszáma megcsonkul, elhalálozás vagy
elköltözés esetén, igyekezzen új taggal helyettesíteni. Az apostoli füzetben leírt adatokat átmásolja az űrlapra, és elküldi a vezetőnek.
Megjegyzés: Ennek a kilencednek az elimádkozása nincs helyhez kötve, bárhol végezhető.

Ünnepek

Évente három kiemelt ünnepünk van. Ekkor együtt hódolunk az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus
Krisztus előtt.
1. Irgalmasság vasárnapja (Húsvét utáni első vasárnap)
2. Jézus Szívének ünnepe
3. Krisztus Király vasárnapja.