Kategóriák
Hirdetmény Olvasmány

Levelek nagyböjt alkalmából

Lupus atya, Hiller Lőrinc és Márta nagyböjti levele közösségünknek

Kedves Testvérek! 

Jézus Szíve család Apostolainak találkozója (április 10-e, szombat) bölcsen lemondva.

A nagyböjt péntekjein (március 12., 19., 26.) 19 órakor a szentmisét a Jézus Szíve családokért mondom: Lupus atya 

Hiller Lőrinc írta a közösség tagjainak

Kedves István Atya! 

Hálás szívvel köszönöm a családtagjaink nevében is a nagyböjti buzdítást. Szeretném közreadni az elmélkedésed hatására támadt gondolataimat, ha érdemesnek tartod, akkor kérem juttasd el a családunk elérhető tagjaihoz.

A keresztény ember tudja: Jézus megváltott bennünket a kereszten, de üdvösségünkhöz szükséges az elvárásainak megfelelő kötelességek teljesítése, melyek a Szentírásból és az Egyház tanításaiból ismerhető meg. Ezen tanítások közel 2000 évig változatlanok voltak. 1966-ban a Diákparlamenten az illetékes titkár elvtárs a következőkkel kezdte előadását: Tudják-e miért tudott fennmaradni 2000 évig a Katolikus Egyház? A kérdését meg is válaszolta. Mert mindvégig kitartott Krisztus tanítása mellett.

1966. nagyon közeli dátum a második vatikáni zsinathoz, amelyen mint tudjuk a liberális szárny akarata érvényesült. Azóta nagyon sokszor elhangzott: Meg kell újítani hitünket. A “konzervatívok” válasza sem maradt el, “nem megújítani kell, hanem visszatérni őseink hitéhez”.

Ma már nem cél a Szentírás Egyház hagyományos tanítása szerinti követése. Ismerjük Jézus legfontosabb parancsát a szeretetről, de azt már nem tesszük hozzá, hogy nekünk is szeretnünk kell magát a SZERETETET , az pedig csak úgy lehetséges, ha megtartjuk parancsait. Szeretném felhívni a figyelmet – a teljesség igénye nélkül- a haladók “torzításaira”.

– A Szentségeket Jézus ajándékozta számunkra, azok megváltoztatására félremagyarázása embernek nincs joga. / Nem kell gyónni, mindenki áldozhat, még a nem megkereszteltek is stb/

– Az Oltáriszentség tisztelete: Mi nem egyenrangú társai vagyunk a teremtőnknek. Tehát csak akkor tiszteljük az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust, ha mindent megteszünk azért, hogy tiszta szívvel és Őt megillető hódolattal járulunk Hozzá.

– Jézus és embertársaink szeretete sem ér semmit ha nem az igazságon alapszik.” Én vagyok az út az igazság és az élet.” Aki szívébe véste ezen mondatot az tudja igazság nélkül nincs üdvösség.

Nagyböjt felkészülés Egyházunk legnagyobb ünnepére, vajon ez hogy lehet a Szentségek megélése nélkül?

Marcel Lefebvre érsek Úr:” Nyílt levél a tanácstalan katolikusokhoz” című könyvében feltárja számunkra a problémákat. Néhány idézet a könyvből: ” Ha olyan rendelkezéssel találkozunk amely a hitet veszélyezteti az engedetlenség parancsoló kötelesség … Mi nem fogadjuk el az ökumenikus Bibliát.az Ő igéjét nincs jogunk összekeverni az emberek szavával… Az Egyház békésen végrehajtotta októberi forradalmát”

Fontos megjegyeznem: Figyelmesen végighallgattam a közelmúltban a vízszentelés szertartását Az Atya a következő szavakkal szentelt “… Legyen ez a Te teremtményed misztériumaid szolgálatára, vegye fel az isteni kegyelem hajtóerejét ahhoz, hogy elűzze a démonokat és elhajtsa a kórságokat ahová e vizet hintik legyen szabad a tisztátalanságtól és legyen ment a sérelmektől: ne legyen ott pestises szellem, sem romlásba döntő lég,…” Vajon milyen hittel rendelkezik az aki a “hívek érdekében” kiüresíti a szenteltvíz tartót mert az fertőzhet?

Emőd Atya írja könyvében Pionius halálra ítélése előtt a bíró szavai ” A püspökötök Eudemon bölcsen látta, hogy engedelmeskedni kell a császárnak… követnetek kell példáját. Engedelmeskedjetek és áldozzatok …ne vessétek meg a hitehagyókat…. Nem áldozunk felelték Pionusék…” Őket kivégezték. Szentként Tiszteljük Őket. A püspököt elfelejtették.

Látjuk, hogy a kereszténység mennyire útjában van a liberálisoknak. Ebben a bűnös világban is fontos,hogy szent példaképeink legyenek. A Sátán akkora zűrzavart teremtett, hogy úgy tűnik csak az üdvözülhet, aki bátorsága árán vérével tudja megtisztítani bűneitől önmagát. Nem hiszem, hogy ez lenne az egyetlen út, de abban biztos vagyok, hogy csak az igazság az ami az üdvösségre vezethet. Az igazság pedig ugyan az mint 2000 évvel ezelőtt.

Mikor Albert Einstein osztályát az ateista egyetemi tanár megkérdezte, hogy mindent Isten teremtett-e? A diákok válasza: Igen mindent Isten teremtett. Akkor a bűnt, a rosszat, a sötétséget is Isten teremtette, szólt a következő mondat a katedráról. A diákok elhallgattak, kis idő elteltével Einstein jelentkezett és ezt mondta. A bűnt, a rosszat, a sötétséget nem Isten teremtette az a Sátán hatására az emberi szívekben keletkezik.

Ma igen sokan hallatják szavukat a katedrákról, de egyre kevesebb aki az igazságot hirdeti. Gondoljunk csak a “tudós” gender  professzorokra. A keresztény ember ma sokszor érzi kiszolgáltatottnak önmagát, Ha nem is kapunk támogatást a megalkuvóktól, Jézus ahogy ígérte, velünk maradt és várja tőlünk, hogy a jobb latorhoz hasonlóan kiálljunk mellette, mert egyedül Ő az igazság. Csak ebben az esetben lesz üdvös a feltámadási szentmisén való részvételünk.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek:  Lőrinc

Márta levele

Kedves Testvérek!
“Ó Anya ki első szülött egyetlen gyermekedet meghalni láttad, – idézd fel ama éjszakát, az utolsót, melyen a nyöszörgő kis életet vigyáztad…
A hasztalan belé diktált vizet, jeget, a lázmérőt, s a halált, mely már el nem tagadhatóan kerülgeti őt…
“Adjátok fel rá árva cipellőjét, váltsatok inget, kabátot szegényen…”
Valaki jő, hogy elragadja, s földbe rejtse előlem… Isten veled, jó kis fiam, Isten veled, véremből való vérem!
Negyedik állomás Mária, aki mindent elfogad. Íme, az út hajlatában minden szegények Kincse után kutat. Sírástól megszűnt a szeme, szájából nyála kiapadt. Egy szót sem szól, csak Jézust nézi, ahogy közeleg a csapat…
Ő elfogad, s ismét csak elfogad. Sikolyát erős, szoros szívébe fojtva, katonás… Egy szót se szól, csak nézi Jézus Krisztusát. Fiát szemléli az Anya… Megváltóját az Egyház… Feléje tör ki lelke, mint jaj a katonából, akit a vas vert át.
Sudárként áll Isten előtt, Olvasni tárja ki lelkét elébe. Szíve semmit sem utasít el, semmit sem rejteget előle, nincs egy rostja átvert szívének, mely ne azt dobogná: szívesen… úgy legyen miként ma Isten a Jelenvaló, akként vagyon Ő is jelen. Elfogad, Szemléli Fiát néma neveltjét… Egy szót se szól, csak nézi a Szentek Szentjét… “
E gondoltokkal Paul Claudel gyönyörű keresztútjával kívánok Nektek meghitt nagyböjti előkészületet!
Jézus Szíve szeretetével: Márta

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük